Dakgrind

Grind wordt tegenwoorig niet meer toegepast omdat de huidige materialen goed UV-bestand zijn. Verder zijn de laatste 20 jaar de dakconstructies lichter en deklagen gemakkelijker te isoleren en fixeren, daardoor is het grind overbodig geworden.