Afwatering

Controleer ieder jaar uw riolering op de doorstroming van het water en laat om de 25 à 30 jaar uw riolering reinigen. Bij zware regenval of langdurig regen kan het verzuimen hiervan leiden tot een enorme ravage en/of schade leiden.